ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง สต๊อกสินค้าต่างๆ

 

 

 

ประกันโกดัง  ประกันภัยโกดัง ประกันโกดังสินค้า  ประกันทรัพย์สินในโกดัง

 

การประกันอัคคีภัย (Industrial Fire Insurance)

ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด และ / หรือ ภัยอื่นๆ เช่น ภัยจากลมพายุ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน เป็นต้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ ได้แก่

  • สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมรากฐาน )
  • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เข่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  • เครื่องจักร
  • วัตถุดิบ สต็อกสินค้า
  • สิทธิการเช่า
  • ธุรกิจหยุดชะงัก

 

  ท่านสามารถสอบถามประกันภัย  และ เงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

  ที่ฝ่ายบริการลูกค้า คุณ อรอนงค์    086 - 328 - 9168