ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า สำหรับธุรกิจ ร้านค้าขนาดย่อย

 ประกันร้านค้า,ประกันธุรกิจ,ประกันภัย สำนักงาน,ประกันสำนักงาน ทุกธุรกิจ

ร้านอาหาร,ภัตตาคาร,อื่นๆ, ประกันภัยร้านค้า,ประกันร้านค้า ครบวงจร

เหมาะกับกลุ่ม ธุรกิจขนาดย่อม (SME Insurance)  

 

 

 

 

 คุ้มครองภัย ครบวงจร ......... 

 

ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินสูงถึง   50 ล้าน บาท

 

 ด้วยความคุ้มครองหลัก  และขยายความคุ้มครอง ฟรี !! เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการ

 

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเพียง 1 ฉบับเท่านั้น  เพื่อเป็นการป้องกันธุรกิจของท่าน

 

จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความอุ่นใจ

 

 

 

 

     ความคุ้มครองหลัก

 

 

1. คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว

      และภัยยวดยานพาหนะ  อื่นๆ

      พร้อมเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ กรณีเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ฯ

 

    2.  ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า

 

    3.  โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2)รวมถึงค่าซ่อมแซม

     ตัวอาคารที่เสียหายจากการกระทำดังกล่าว

 

    4.  ชดเชยสำหรับบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย

     เนื่องจากไฟไหม้ หรือจากการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์

 

    5. ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัย

    หรือความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัยทำให้ บุคคลภายนอกได้รับการบาดเจ็บหรือ

    เสียชีวิตหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

 

    6.  การสูญเสียเงินจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์

 

    7.  ความเสียหายของกระจก

 

    8.  ค่าเช่าที่พัก/ที่ทำการชั่วคราวอันเนื่องจากตัวอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจได้รับความ

     เสียหายจากการประกันอัคคีภัย

 

 

     ......ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม   ให้กับผู้ประกอบการ  ฟรี.......    

 

       

  • ค่าวิชาชีพหรือค่าธรรมเนียม ต่างๆ เพื่อการออกแบบ คำนวณประเมินราคา ฯลฯ ในกรณี

     เกิดความเสียหายขึ้น (ไม่เกิน 10% ของทุนประกันอัคคีภัย)

  • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย)

 

  • ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน (ไม่เกิน 10% ของความเสียหาย)

 

  • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล และเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัย

       

 

         

                                เรื่มต้นเพียง  2,XXX  บาท / ปี  เท่านั้น  

 

 

 

       *** ราคาเบี้ยประกันภัย  ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ  และทุนเอาประกันภัย  

  

 

 

 

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168