ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

ประกันการเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา

 ประกันการเดินทางภายในประเทศ  สำหรับหมู่คณะ /นำเที่ยว /สัมมนา  ประกันภายในประเทศ อื่นๆ

                                                                                                                       ราคา หน่วย( บาท)

 ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยสุทธิ (ต่อคน )

แผน1

แผน2

แผน3

 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง 

100,000

200,000

300,000

 ค่ารักษาพยาบาล

10,000

20,000

30,000

 *** เบี้ยสำหรับเดินทาง 1- 2 วัน 

10

21

34

 *** เบี้ยสำหรับเดินทาง 1- 3 วัน 

16

33

50

 *** เบี้ยสำหรับเดินทาง 1- 7 วัน 

32

65

98

 *** เบี้ยสำหรับเดินทาง 1- 15 วัน 

50

101

151

 *** เบี้ยสำหรับเดินทาง 1 - 30 วัน 

96

194

292

หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

 

 

     

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168