ประเภทประกันวินาศภัย
ประกันชั้น 1 รถยนต์ ราคาดีสุด ประกันรถใหญ่ รถบรรทุกใหญ่ ประกันรถยนต์นำเข้า ประกันภัยการเงิน ประกันการเงิน ประกันความรับผิดต่อสาธารณชน,บุคคลภายนอก ประกันคลังสินค้า ขนาดย่อม SME ประกันภัยสินเชื่อการค้า ประกันภัยขนส่งสินค้าทางอากาศ,ทะเล, พัสดูภัณฑ์ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยความเสี่ยงธุรกิจ,ประกันธุรกิจ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยค้ำจุนขนส่งของภายในประเทศ ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ประกันธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจ ประกันทรัพย์สิน ทุกประเภท ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดชอบของนายจ้าง ประกันโรงงาน ประกันทรัพย์สินโรงงาน คลังสินค้า ประกันก่อการร้าย ประกันเหตุการณ์ไม่สงบ ประกันเดินทางภายในประเทศ หมู่คณะ นำเที่ยว สัมนา ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า ประกันธุรกิจขนาดย่อย ประกันสำนักงาน ประกันร้านอาหาร ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคคล ประกันภัยกอล์ฟ ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกัน Hole in One ประกันโกดัง ประกันคลังสินค้า ประกันภัยโกดัง ประกันอาคาร ประกันทรัพย์สินอาคาร ตึกสูง คอนโด อื่นๆ
พรบ และ ป้ายภาษี

พรบ และ ป้ายภาษี

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

 ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล และ แบบครอบครัว


 

   

แผน My Family  Care            

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย ( บาท )

แผน1

แผน2

 

ผู้เอา

คู่สมรส

บุตร

ผู้เอา

คู่สมรส

บุตร

 

ประกันภัย

 

(ต่อคน )

ประกันภัย

 

(ต่อคน )

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา

500,000

250,000

125,000

1,000,000

500,000

250,000

การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง            
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ้ง ( อบ2 )            
2.การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

250,000

125,000

62,500

500,000

250,000

125,000

3. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

125,000

62,500

500,000

250,000

125,000

4.ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ

50,000

25,000

12,500

100,000

50,000

25,000

5.การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัว

1,000

500

ไม่คุ้มครอง

1,000

500

ไม่คุ้มครอง

ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ(สูงสุด365วัน)วันละ            
6.เงินช่วยเหลือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

100,000

50,000

25,000

100,000

50,000

25,000

เบี้ยประกันภัยรายปี

2,900

5,000

(รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)

 

ท่านสามารถสอบถามราคาเบี้ยประกันภัย  และเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครอง ก่อนตัดสินใจทำได้ 

ที่ฝ่ายบริการ คุณอรอนงค์  086-328-9168